MONUMENTUL EROILOR

Oferta vanzare teren – 2.09.2014

Asigurarea pazei la institutiile publice de pe raza comunei Corbu

Invitatie de participare – Achizitie publica “Asigurarea pazei la institutiile publice de pe raza comunei Corbu”

Cursuri de calificare

OFERTE VANZARE TEREN – 3.07.2014

MEMORIU DE PREZENTARE – “Racordarea la reteaua electrica Parc Cismea zona Sud, comuna Corbu, judetul Constanta ”

Pentru racordarea la reteaua electrica a parcului cismea, dotat cu statie de pompare pentru irigat, se va construi un racord aerian de 20 kV in lungime de 13 m, un stalp cu separator